Hvad siger loven?

Der skal foretages anmeldelse ved følgende arbejder:

 • Ny installation
 • Gas/gas kedeludskiftning
 • Konvertering af installationen til anden brændselsform
 • Ændrede belastningsforhold
 • Ændret gasrørsinstallation
 • Udskiftning af brændere, kedler eller ovne
 • Ændret styre- og sikkerhedsautomatik
 • Ændrede bygningsforhold
 • Ændrede aftræksforhold

Ud over anmeldelsen skal der udarbejdes projekt ved:

 • Alle procesanlæg
 • Alle installationer større end 1.200 kWHn
 • Alle installationer større end trykklasse 0.1

Kontakt mig for mere information

Bliv klogere på gas

bubble