Service

Et gasanlæg skal serviceres jævnligt - både af hensyn til lovgivningen på området og for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne. 

Energiforbruget kan løbe løbsk, hvis du ikke sørger for at holde et vågent øje med installationerne og deres drift.

Jeg står gerne for service af industrianlæg med faste intervaller. Dermed sikrer vi, at I får fuld udnyttelse af den energi, som tilføres. Ganske tit skal der ikke det store til at finde besparelser. Ofte kan en lille justering eller regulering gøre en målbar forskel. 

Med en fast serviceaftale får du besøg af en erfaren tekniker, der kender dit anlæg ud og ind. Dermed kan jeg også lettere komme med løbende bud på energirigtige forbedringer, der kan måles i energiregnskabet. 

Desuden vil løbende service sikre, at jeres anlæg lever op til Gasreglementets bestemmelser.

Skal jeg hjælpe
dig med gassen?

Kontakt Morthen her
profile picture
bubble