Jeg kan oprette anmeldelse og dokumentation samt lave tryktabsberegning og rørdiagrammer for dig. Jeg sørger for kontakten til myndighederne og sørger for at projektet bliver godkendt. Du vælger selv, hvor meget jeg skal involveres - om det kun er selve papirarbejdet, jeg skal bistå, eller du vil have mig på pladsen for at vejlede i montagen. Du bestemmer.

Kontakt mig og hør nærmere
Jeg kan hjælpe med at få opdateret dokumentationen på et anlæg, når der er foretaget ændringer. Hvis du skal have lavet et gasprojekt, kan jeg lave dokumentationsmaterialet fra bunden, og jeg kan være din projektleder ved ny anlæg eller hvis der skal ændres noget på din installation. Skal du have foretaget målinger af udledning fra dine gasforbrugende apparater, eksempelvis til din miljøgodkendelse, så kan jeg også hjælpe dig. Min erfaring og mit netværk fra 35 år i gasbranchen sikrer en gnidningsfri og effektiv proces.

Kontakt mig og hør nærmere
Ved nybyggeri, hvor større industrianlæg skal etableres, udfylder jeg rollen som rådgiver fra den indledende projekterende fase til den afsluttende godkendelse. Jeg laver målinger, beregninger og andet I har brug for til jeres projekt. Undervejs er jeg også jeres kontakt til myndighederne.

Kontakt mig og hør nærmere

Se hvad jeg kan hjælpe dig med

bubble